Na Vestminstesrkom mostu (1825)

3. septembar 1802.

Lepše na svetu nije ništa:
Kog te divote ne bi takle
Bio bi prazne duše. Blista
Sav grad, odeven ko za banket.

Lepota jutra: pozorišta
Brodovi, kule, toranj staklen
Otvoreni su za dan bistar
Kroz vazduh čist, bez dima, magle.

Sunce na brdo i dolinu
Ne baci još zrak tako divan.
Ne sretoh takvu još tišinu.

Tu reka sama svoj tok bira.
Kuće sapavju. Kroz daljinu
Veliko srce sni sred mira.

Vilijem Vordsvort